Choi Baek Ho – The Best Of Choi Baek Ho

최백호 (Choi Baek Ho) – The Best Of 최백호
Year: 2005
Genre: Ballad

TRACK LIST:
-CD1-
1- 보고 싶은 얼굴
2- 내 마음 갈 곳을 잃어
3- 그쟈
4- 날이 갈수록
5- 끝이 없는 길
6- 입영전야
7- 이별
8- 얼굴
9- 너를 사랑해
10- 세노야
11- 세월이 가면
12- 가을편지
13- 낙엽은 지는데
14- 작은 연가
15- 가을 장미
16- 어디쯤 가고 있을까
-CD2-
1- 불나비
2- 그들의 진실을
3- 파란 불빛 아래서
4- 목요일 밤이 오면
5- 친구야 내 친구야
6- 사람들아
7- 촛불을 켰어요
8- 별이 고운 밤에는
9- 작은 등불 아래서
10- 가을 마지막 밤
11- 잊혀진 계절
12- 사랑이야
13- 소녀야
14- 옛날 옛날
15- 아가야
16- 뛰어

Total file size: 245.75 MB

MP3-320K

MSHARE = CD1. || CD2.

MIR.CR = CD1. || CD2.

GOOGLE DRIVE = CD1. || CD2.

VK = CD1. || CD2.

You may also like...

You cannot copy content of this page